Shikkui Kurumu_02 (1)

Mặt ngoài bằng vữa có bóng đẹp

Ví dụ về một công trình xây dựng bên ngoài được trát vữa, nơi những bóng đẹp phản chiếu vào lúc hoàng hôn. Một lớp trát bên ngoài kết hợp tốt với galvanium bạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *