Shikkui Kurumu_02 (2)

Lối vào chính bằng vữa trắng (tỉnh Saitama)

Lối vào đã được tu sửa lại bằng trát vữa Shikkui Kurumu bên ngoài. Sayama Tobu Salon được bao quanh bởi thạch cao trắng tinh. 

http://www.tobufoods.co.jp/banquet/sayama/index.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *