Shikkui Kurumu_04

Một hàng rào bên ngoài tái sinh trong màu trắng tinh khiết

Tường ngoài trát vữa bẩn do xuống cấp theo thời gian. Tu sửa lại bằng thạch cao Shikkui Kurumu đã hoàn toàn đẹp đẽ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *